Výběrové řízení: studijní pobyty ERASMUS+ 2017-2018 (2. kolo)

20. Duben 2017 - 14:29 -- Michal Čevelíček

Vyhlašujeme 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ akademického roku 2017-2018 pro JARNÍ SEMESTR (JS 2018). Všeobecné informace a podmínky studijních pobytů najdete na webových stránkách Centra zahraniční spolupráce (CZS).

Podmínky přihlášení

Studenti musí mít v době pobytu na zahraniční univerzitě ukončený první ročník Bc. studia a musí být jazykově dostatečně vybavení, aby zvládli studium v daném vyučovacím jazyce. Katedra psychologie zajišťuje výběrové řízení a konzultaci studijních plánů úspěšných kandidátů. Úspšěšní kandidáti posléze ohledně administrativních náležitostí (uzavření účastnické smlouvy, výplata stipendia a další) komunikují s koordinátory z Centra zahraniční spolupráce (viz seznam v pravém sloupci zde).

Kandidáti vkládají přihlášky do systému ISOIS, a to nejpozději do neděle 7. 5. 2017 (23:59). Doporučujeme studentům, aby nečekali s vyplněním přihlášky do poslední chvíle pro případ, že by systém nezvládl jednorázový nápor a přihláška by se neuložila. Studenti k přihlášce přikládají motivační dopis a strukturovaný životopis. Pokud absolvovali jazykový kurz, mají státní jazykovou zkoušku či jiný jazykový certifikát, dokumenty také přikládají. Přihláška i přiložené dokumenty musí být psány česky, slovensky nebo anglicky.

Výběr úspěšných kandidátů

Dvoučlenná komise zhodnotí jednotlivé žádosti a určí pořadí kandidátů a případných náhradníků. Při určování pořadí bude komise vycházet ze schopnosti vysvětlit, proč se kandidáti o dané vysoké školy zajímají, co chtějí v zahraničí studovat (jaké kurzy a jaká témata), jaký bude přínos pobytu pro jejich další studium na Masarykově univerzitě a také pro jejich osobní rozvoj (důraz bude kladen na studijní část). Bude zohledněn prospěch studentů, dosavadní profesní aktivity, pracovní zkušenosti a úroveň studia (přednost mají studenti Ph.D. programů). Komise o výběru kandidátů rozhodne do 7 dní po uzávěrce a bude studenty o vyhodnocení informovat.

Otázky, které nebyly zodpovězeny tímto textem, a na které nenajdete odpověď ani pečlivým pročtením informací na www stránkách CZS, směřujte na e-mail cevelicek [at] mail.muni.cz.

Studenti mají povinnost hlídat si termíny, které je potřeba dodržet při vyřizování náležitostí pobytu Erasmus+ před jeho zahájením, v jeho průběhu, i po jeho skončení. Termíny jsou přehledně uvedeny na webu CZS.

Informace pro studenty FF MU

Studenti psychologie Filozofické fakulty MU mají možnost vyjet přes neobsazená místa smluv Katedry psychologie FSS MU. Zájemci doručí na e-mailovou adresu uvedenou výše stejné dokumenty jako studenti FSS (motivační dopis, strukturovaný životopis, jazykové certifikáty či potvrzení o absolvování univerzitní výuky jazyka). Přidají k nim výpis svých známek a studijního průměru z IS MU a zvolí si pořadí 3 univerzit, na které by rádi vyjeli (1. volba je nejvíce preferovaná, 3. volba nejméně preferovaná). Poté, kdy budou studenty FSS obsazena místa, o která projeví zájem, budou mít studenti FF, kteří splní podmínky výběrového řízení, možnost vybrat si z neobsazených míst.

V akademickém roce 2017-2018 je možné vycestovat na následující instituce (pozor na Bc./Mgr./PhD. úroveň studia a možnost jednosemestrálního/celoročního pobytu):

Název Univerzity | město | úroveň studia | max. počet měsíců | počet míst pro studenty

Mykolas Romeris University | Vilnius | Bc./Mgr./Ph.D. | 5 | 1
College of Lillehammer | Lillehammer | Bc. | 6 | 2
Örebro University | Örebro | Mgr./Ph.D. | 5 | 2
University of Liege | Liege | Bc./Mgr. | 5 | 4
Chemnitz University of Technology | Chemnitz | Mgr. | 6 | 1
Warsaw School of Social Sciences and Humanities/SWPS | Warszawa | Bc./Mgr. | 6 | 3
Comenius University | Bratislava | Bc./Mgr./Ph.D. | 5 | 2
University of Neuchatel | Neuchatel | Mgr./Ph.D. | 5 | 1
Blaise Pascal University | Clermont-Ferrand | Bc./Mgr./Ph.D. | 9 | 1
Bilkent University | Ankara | Bc. | 5 | 2
Autonomous University of Barcelona | Barcelona| Bc. | 9 | 1
Pierre Mendès-France University | Grenoble | Bc. | 6 | 3
Sveučiliště u Zadru | Zadar | Bc./Mgr./Ph.D. | 5 | 1
Istanbul Kemerburgaz University | Istanbul | Bc. | 5 | 1
Kadir Has University | Istanbul | Bc. | 5 | 1
University of Prešov | Prešov | Bc./Mgr./Ph.D. | 4 | 2
University of Bologna | Bologna | Ph.D. | 5 | 1