MSPD2014

24.-25. dubna 2014

Katedra psychologie Fakulty sociálních studií vás srdečně zve k účasti na novém - již čtrnáctém - ročníku soutěžní konference studentských psychologických prací s názvem "Mezinárodní studentské psychologické dny".

Pro koho je soutěž určena: Pro studenty bakalářského i magisterského oboru psychologie.

Co je naším cílem: Během minulých let jsme si my i naši studenti uvědomili, že to nejužitečnější a nejzajímavější na konferenci studentských psychologických prací jsou výměna zkušeností všeho druhu, získání důkladné zpětné vazby k vlastní práci, navázání nových kontaktů, prožití atmosféry odborné konference doslova "na vlastní kůži" a možnost vyzkoušet si, jak nejlépe prezentovat svůj příspěvek na odborném fóru.

V silné mezinárodní konkurenci bude nejspíše obtížné umístit se se svou prací na stupních vítězů, účastníci minulých ročníků se však shodují, že vítězství je jen jednou z více hodnot, jíž lze vlastní účastí na konferenci dosáhnout.

Jak jinak profesně růst a rozvíjet své odborné dovednosti než praktickým nácvikem, hledáním vhodných cest a zkoušením různých řešení "nanečisto" - v prostředí, v němž mi nic nehrozí? V okruhu lidí, kteří jsou ochotni se mnou důkladně probrat silné stránky mé práce i příležitosti pro další zlepšení?

Rádi bychom opět poskytli bezpečný prostor pro podobný praktický nácvik a zprostředkování vašich zkušeností.

I cesta může být cíl.

               Přijďte na zkušenou...  

                         ...tentokrát do Brna.